Para Joan Ribó

Ché!, Joan Ribó, ¿De veres creus lo que dius, o és una consigna del partit al que representes?

“ Una actuació desproporcionada de la policia nacional no augmenta la seguretat. Aumenta la crispaciò social de forma gratuita.

 
 

Lamentem molt, des del Partit Polític LoNostre, les barbaritats i el sense sentít que fas per mig del les ret socials,  quant en volta de defendre el estat de Dret que t’ha fet arribar on estàs, estàs criticant durament al cosos de seguridat que defenen la llibertar i la legalitat.

Clar que no sabs qué es la legalitat i la llibertat, l’ataques, enviant al alborotadors socials i defens nanifestacion no ajustades de Dret.

A cas no coneixes que no poden haver manifestacions en un ESTAT D’ALARMA, com en el que estem, sense respectar el distanciament Social, segons dicta el Real Decret 926/2020 publicat en el Bolletí Oficial de l’Estat (BOE).

 
 
 
 

“Les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions realisades en eixercici del dret fonamental regulat en l’artícul 21 de la Constitució podran llimitar-se, condicionar-se o prohibir-se quan en la prèvia comunicació presentada pels promotors no quede garantisada la distància personal necessària per a impedir els contagis”. Això diu l’apartat tres de l’artícul sèt del text.

Clar, oblidavem que el cumpliment de la Llei no més és per als altres, No per al tu, ni el violents com als que representes:          

“L’ Extrema Esquerra Independentista”.

La llei és per a tots i els mesures de seguritat també, són per a tots, i el que fa la Policia Nacional , a vore si *o *saps, és defendre el Estat de Dret que el teu tant critiques i que no vols coneixer.

 
 
 

¡Vergona! ha de donarte, cuant fas eixes afirmacións FASCISTES que no representen a tots el Valencians i Valencianes,  perque em de recordar-te que eres a día de hui l’Alcalde la GRAN CIUTAT DE VALÉNCIA, i has de governar i representar a tots el valencians i has de tindre més eduació cuant dius eixes barbaritats antisistema.

I no volem opinar sobre aquell al que defeneu i sobre el que vos manifesteu , quí ya ha segut condenat en sentència ferma, perque és evident que la llei deu ser igual per a tots i ha de ser respectada per tots.

¡Pensa avans de parlar!.