8 DE MARZO DÒNA TREBALLADORA

Felicitats a totes les dones, i chiquetes, treballadores i lluitadores, en casa o fòra. Recordem a Sor Isabel (Elionor Manuel) de Villena. Possiblement la primera dòna del món, al fer una contestació pública al llibre "L'Espill" de Jaume Roig, considerat un llibre misògin.

 
 
 
 

Amparo Blay afiliada a Lo Nostre. 

 

CANAL DE NOTICIAS HISTORIA- CULTURA- PRENSA

Tendencias hoy
DONDE ESTAMOS