Una iniciativa

Sin injerencias externas. 

"Una mentira repetida mil voltes es convertix en una veritat"

La nostra herència

Llevar-li a un poble allò que ho identifica és de primer de manual del bon conquistador. Fer que oblide d'on ve, la seua història, lo que l’ha fet alvançar, per a substituir-ho per unes senyes edulcorades que no convencen a ningú.

En la Comunitat Valenciana i en el restant de Comunitats, s'ensenyen fets històrics que varen marcar la nostra nació, de dèsset formes distintes, impedint als chavals comprendre els nostres orígens per a poder defendre lo que som i cap a on nos agradaria dirigir-nos com a espanyols i europeus.

Despuix quan examines els llibres que manegen els professors en cada territori ya es ve la desesperança, han tergiversat els acontenyiments, carregant-los de mentires infumables, regnes que no apareixen, senyes incorrectes,generant des de les aules odis incomprensibles, quan lo normal es expondre allò que va ocórrer i que l'alumne ho analise i ho comprenga .

Com no podia ser d’atra forma, en eixa campanya d'acossament i derribe a les nostres tradicions troba immers l'alcalde Ribó i tota la seua caçola. Fins a tal punt que la galtada de realitat li la va dur cert dumenge decabalgata rància mentres centenars d'animals eren beneïts, en la festivitat de Sant Antoni Abad que se celebra tots els anys.

És dir que el poble que és sobirà, va acodir a lo seu, que li és transmés degeneració en generació, donant l'esquena a actes eixits d’ una ment trastocada.

I aixina passa en les Falles, festa que s'està intentant destruir des de dins, repartint subvencions, que les nuguen de peus i mans. Tot açò poc a poc, per a que no es note, fins a convertir-les en una festa catalanizada totalment.

O els Milacres de Sant Vicent Ferrer, El Corpus, Les Albaes, que conten en poques ajudes i cero propaganda de cara a l'exterior, quan estan considerades Patrimoni de l’Humanitat.

Borrar lo que som, no cuidar-lo, nos du a una desorientació sense raïls, a no ser de cap part, per tant individus sense ànima fàcils de manipular.

Eixe és el fi últim model per a governar sobre ciutadans grisos que han perdut el seu amor a les tradicions , o lo que és lo mateix, no els importa deixar-ho perdre, és la seua opció com una atra qualsevol.

Fins a ací el “desaliento”llevat que encara hi ha gent disposta a preservar lo que nos identifica com un poble, cult i desenrollat, persones lluitadores , en ganes de saber que van transmetent els seus coneiximents a aquells jóvens que han comprés que sense història no són més que peons en un tauler massa podría

Alacant, Castelló i Valéncia, són ciutats centenàries, han vist passar per la seua història d'Espanya i del propi Regne de Valéncia, posicions clau per a innumerables batalles que varen canviar el rumbo dels aconteciments

Tota eixa història es perdrà si no s'ensenya en les aules, si no som capaces d'educar als menuts per a que siguen els defensors del futur, fer-les compendre la riquea que s'amaga despuix d'una iglésia, uns “baños árabes”unes ruïnes.

Explicar-ho de forma sencilla, de manera que alguns comprenguen el gran llegat que depositem en les seues mans.

Elegir a aquells que nos representen des de l'amor a la pàtria i no el resentiment, la Patria Valenciana, la terreta, a on per supost cabem tots,acunats per càntics que han perdurat des de sigles.

¿ I tu, eres dels nostres?

MAS NOTICIAS
Facebook
Twitter
NOTICIAS

Actualidad

La EMT, ese pozo sin fondo.

La EMT, ése pozo sin fondo. Se supone que cuando alguien decide dedicarse a la política, es porque se encuentra capacitado para gestionar el dinero

Leer Mas»

La bienal del pensamiento 2022

La Bienal del Pensamiento 2022 Mas de 100.000€, será la cantidad que desembolse el Ayuntamiento para la celebración de la Bienal de Pensamiento catalanista 2022.

Leer Mas»

Patronato de Deportes de Castelló

Catastrofico informe de dación de cuentas presentado este martes ante la Junta Rectora por el gerente del Patronato Municipal de Deportes de Castelló A partir

Leer Mas»

Por fin un partido que te representa

Somos un partido 100% Comunidad Valenciana, nos gustaría ser los verdaderos representantes de todos los ciudadanos de nuestra comunidad, sin injerencias externas.