Puerto de Valencia

Articulo redactado por Consciencia Valenciana, asociación cultural y política que defiende las tradiciones de la Comunidad Valenciana.

Des de Consciència Valenciana exigim que l’ampliació nort del Port de Valéncia se faça ya.
Els canvis en el món del transport marítim són constants i per a demostrar-ho recordem que en l’any 2000 els barcos tenien una capacitat per a transportar 7.500 contenidors i els que naveguen hui alberguen fins a 24.000.
Fer-ho sense una nova Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) innecessaria per ser dins del recint  portuari, puix una nova evaluació, podria retardar el proyecte tant que acabara sense fer-se, posant en perill una inversió privada de 1.100 millons d’euros i fins a 44.000 puestos de treball. I cal evitar que bona part de les mercaderies que hui entren o ixen per Valéncia acaben en Barcelona.
Ademés, lo raonable seria utilisar materials excedents de la ciutat. La millor solució, la que més agradaria, és si coincidiren les obres del túnel passant de Valéncia en les de la farcidura, perque el millor lloc per a reubicar els sobrants seria la nova terminal del port. Per tant serviria d’impuls per a la tamé pendent obra de finalisació de l’AVE, puix recordem que l’Estació Joaquim Sorolla du molt de temps sent ‘provisional’ quan atres ciutats com Bilbao estan alvançant els seus proyectes ferroviaris.
CUPPRUMÍS NI PERSONES NI TERRITORI. PER AD ELLS, NOMÉS ELLS MATEIXOS I ELS SEUS AMOS DEL NORT
Unix-te a Consciència Valenciana, unix-te a l’alçament del poble valencià